Filozófiánk

Amikor a pereskedés már nem elkerülhető, akkor a válasz – a végrehajthatóságra is kiterjedő előzetes esélyfelmérést követően, előre tervezhető költségekkel és díjazás mellett a polgári perekre szakosodott, nagy gyakorlattal rendelkező, világosan és egyértelműen kommunikáló – Ügyvédi Társulásunk megbízása.

Podcast

Gerő Tamás a Kádár, Benkő és Boros Ügyvédi Társulás tagjaival, azaz Kádár Péterrel, Benkő Ferenccel és Boros Dániellel beszélget.

Az adásban megbeszéljük, mi változott a pervitelben az elmúlt években, milyen az új Pp. alkalmazása “a lövészárokból” kitekintve, hogyan kell az ügyfelekkel és a bírósággal a cél érdekében kommunikálni.

Hallgassa meg Ön is!

A podcast a HVG-ORAC Kiadó szervezésében készült.

 

Szolgáltatásaink

Az ügyfeleink képviseletét vállaljuk polgári peres, vagy választottbírósági eljárásban és akár egyházi bíróság előtt is.

Kötelmi jogi ügyek

– szerződésekkel kapcsolatos perek
– kártérítési perek
– kintlévőségekkel kapcsolatos perek

Családjogi ügyek

– válóperek
– házassági, élettársi vagyonközösség megszüntetése iránti perek

Végrehajtási eljárások

– végrehajtás megszüntetésével, korlátozásával kapcsolatos perek
– végrehajtási igényperek

Tulajdonjogi ügyek

– tulajdonjog megállapítása iránti perek
– elbirtoklással, ráépítéssel kapcsolatos perek
– közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos perek
– telekhatár rendezéssel kapcsolatos perek

Örökléssel kapcsolatos ügyek

– végrendelet érvényességével kapcsolatos perek
– öröklési szerződéssel kapcsolatos perek
– hagyatéki perek
– kötelesrész megállapítása, kiadása iránti perek

Munkajogi Ügyek

– munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos perek
– munkabérrel kapcsolatos perek
– munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos perek

Lakások, lakóépületek Jogi Ügyei

– bérleti szerződéssel kapcsolatos perek
– társasházakkal kapcsolatos perek
– birtokvédelmi perek

Levesszük a terhet az Ön válláról

Ha Önnek nincs ideje vagy energiája bírósági tárgyalásokra járni, Társulásunk professzionálisan ellátja a jogi képviseletet. Minden esetben előzetes felméréssel kezdődik az együttműködés.

Miért érdemes velünk dolgozni?

70 éves tapasztalat

Az Ügyvédi Társulás tagjai együttvéve már 70 éves tapasztalatot szereztek a bíróságokon, évente több, mint 100 tárgyaláson látják el – az ügyfeleik megelégedésére – a jogi képviseletet.

Szakszerű peres képviselet

Az Ügyvédi Társulás fő profilja – az egyéb tevékenységeket (pl. ingatlan adásvételi szerződések szerkesztését, cégeljárásban való képviseletet, stb.) megelőzve – a peres eljárásokban való jogi képviselet.

Előre tervezhető ügyvédi munkadíj és költségek

A peres eljárás vonatkozásában tervezhető és transzparens eljárási díjak, ill./és költségek, valamint ügyvédi munkadíjak.

Levesszük a terhet az Ön válláról

Ha Önnek nincs ideje vagy energiája bírósági tárgyalásokra járni, Társulásunk professzionálisan ellátja a jogi képviseletet. Minden esetben előzetes felméréssel kezdődik az együttműködés.

Gyakorlatunk

1

Alkalmazkodunk az új kihívásokhoz

A 2018. január 1-én hatályba lépett, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény új rendszere kihívások elé állította a teljes jogász szakmát, így a bíróságokat és az ügyvédeket is. Az Ügyvédi Társulás tagjainak az új polgári perrendtartás lehetőség a szakmai megmérettetésére, a valós tudás megmutatására, valamint a kiemelkedő szakszerű teljesítésre.

2

Őszintén és világosan kommunikálunk

Munkamódszerünk része a teljes körű, világos, őszinte és egyértelmű kommunikáció az ügyfeleinkkel.

Gyakorlati tapasztalataink azt igazolják, hogy a hatékony kommunikáció jelentősen tudja segíteni a közös együttműködést.

3

Végrehajthatóságra is kiterjedő előzetes esélyfelmérés

A peres eljárás energia, idő és jelentős költség az ügyfélnek. A megbízás kezdete: részletes felmérés a peres eljárás esélyei-, kommunikáció és javaslattétel az egyezség ill./és a peres eljárás-, valamint az eredményes végrehajtás vonatkozásában.

Munkatársak

Dr. Kádár Péter

Dr. Kádár Péter

Dr. Benkő Ferenc

Dr. Benkő Ferenc

Dr. Boros Dániel

Dr. Boros Dániel

Ismerje meg történetünket!

A Kádár, Benkő és Boros Ügyvédi Társulás alapító ügyvédjei (Kádár Péter, Boros Dániel és Benkő Ferenc) az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem falai között folytatták jogi tanulmányaikat, ezt követően – ügyvédjelöltként, ill. ügyvédként – 1986-ban, illetve 2000-ben kezdték az ügyvédi pályájukat. Ügyvédjelöltként, ill. ügyvédként 1986. év, illetve 2000. év óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai.

Az Ügyvédi Társulás alapító ügyvédei az ügyvédi tevékenységük megkezdésével egyidejűleg folyamatosan több ügyvéddel, ill. ügyvédi irodával alakítottak ki munkakapcsolatot és szoros együttműködést a speciális szakképzettséget és szakmai gyakorlatot igénylő megbízások ellátásához, amely magában foglalta a konkrét ügyek ellátása mellett a szakmai konzultációkat, ill./és az ún. speciális problémák megvitatását és megoldását.

Ügyvédi Társulásunk 2007. év óta nyújt ügyvédi szolgáltatást az Ügyfelek számára, amely ügyvédi szolgáltatást jelenleg három (3) – a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként – ügyvéd és a feladatokhoz szükséges számú ügyvédjelölt és adminisztráció látja el.

Ügyvéd

együttes szakmai tapasztalat

%

Elhivatottság

Dolgozzunk együtt!

Keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeink bármelyikén:

 

Dr. Kádár Péter

Email:  kadar.peter@kadarugyved.hu

Telefon: +36-30-9212-377

 

 

Dr. Benkő Ferenc

Email: benkof@gmail.com

Telefon: +36-20-3444-895

 

 

Dr. Boros Dániel

Email: drborosd@gmail.com

Telefon: +36-20-9133-331

 

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában  16-os ügyvédi kamarai nyilvántartási számon bejegyzett Kádár, Benkő és Boros Ügyvédi Társulás tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.